Οι πωλήσεις δε γίνονται στα Social Media αλλά…

Categories
Social media, Website

Eίναι κοινή αλήθεια οι πωλήσεις δε γίνονται στα social αλλά κατά κύριο λόγο στο website σας. Όμως ας κατανοήσουμε το ταξίδι που κάνει ο καταναλωτής για να καταλήξει στην πώληση… Το ταξίδι του καταναλωτή Για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει μια στρατηγική social media marketing, και το πώς αυτή σχετίζεται με τις πωλήσεις, είναι σημαντικό […]